Whiplash

whiplashIeder jaar opnieuw krijgen heel veel mensen in België te maken met en whiplash. Op het eerste zicht lijkt dit niet zo erg, maar de gevolgen kunnen toch vrij aanzienlijk zijn. Een whiplash is niet alleen bijzonder lastig aan te tonen, daarnaast kan het ook nog eens vrij hardnekkig zijn waardoor u er gedurende lange tijd hinder van zult ondervinden. Het is een vaak gehoord misverstand dat een whiplash uitsluitend ontstaat bij een ongeval. Ook tijdens het sporten kan dit fenomeen de kop opsteken net als bij buitensporig geweld. Hoe de whiplash ook is veroorzaakt, in nagenoeg alle gevallen heeft u het recht op de letselschade te verhalen op de tegenpartij. Let wel, de bewijslast die aantoont hoe de whiplash is ontstaan ligt bij u. Om er zeker van te zijn dat u uitzicht blijft houden op een optimale, financiële compensatie voor de geleden schade is het steeds aan te raden om een jurist onder de arm te nemen.

Schadevergoeding in geval van whiplash

Wanneer u een schadevergoeding wenst te ontvangen voor de geleden letselschade is het steeds van belang om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen. Het is namelijk aan de hand van dit bewijsmateriaal dat de rechter zal beslissen of u daadwerkelijk aanspraak kunt maken op een vergoeding of niet. In het merendeel van de gevallen wordt echter voorkomen dat de zaak voor de rechtbank moet worden uitgevochten en komt een aansprakelijkheidsverzekering tussen. Deze zal er evenwel in eerste instantie alles aan doen om te voorkomen dat u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding. Om er zeker van te zijn dat u zoveel mogelijk tegengewicht kunt bieden is niet alleen het beschikbare bewijsmateriaal van belang, maar kunt u zich ook maar beter laten bijstaan door een jurist.

Welke schadevergoeding bij whiplash?

Het bepalen van de exacte schadevergoeding waar u recht op heeft bij een whiplash is vaak alles behalve eenvoudig, in tegendeel. Iedere situatie is immers uniek waardoor ze een andere aanpak vereist. Stelt u zich bijvoorbeeld maar eens voor dat u schade heeft aangebracht aan een ondernemer. Het gevolg van deze schade is dat hij (of zij) ettelijke maanden werkonbekwaam is. De vergoeding zal dan een stuk hoger uitvallen dan gemiddeld. Een letselschadespecialist zorgt er in ieder geval voor dat u steeds over een realistisch beeld beschikt van de schadevergoeding waar u recht op heeft.

Schadevergoeding claimen bij whiplash

Het claimen van letselschade blijkt op het eerste zicht vaak niet zo lastig, maar het vergt enorm veel energie. Zeker voor mensen die te maken hebben met een whiplash is dit alles behalve voor de hand liggend. Een jurist kan u evenwel helpen om alles met betrekking tot het claimen van de letselschade te regelen. De kosten die deze claim met zich meebrengt zullen bovendien steevast worden verhaald op de tegenpartij (indien deze daadwerkelijk aansprakelijk wordt gesteld). Menig jurist werkt tegenwoordig bovendien volgens het zogenaamde no cure no pay principe. Dit principe stelt dat er geen kosten dienen te worden betaald indien er geen resultaten worden geboekt. Heeft u eveneens te maken met een whiplash en wilt u deze letselschade laten vergoeden door de partij die er voor aansprakelijk is? In dat geval is vandaag nog een jurist inschakelen een goed idee!

Stel een juridische vraag

Bent u op zoek naar een duidelijk en deskundig advies voor uw situatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.