Voorschot letselschade

vergoedingHet ontvangen van een vergoeding voor de geleden letselschade kan enige tijd duren. Veel is uiteraard afhankelijk van het type letsel waarvan sprake is. Wanneer het een klein letsel betreft kan er worden besloten om de genezing af te wachten. In bepaalde gevallen kan dit evenwel tot twee jaar of zelfs nog langer duren. Dat is natuurlijk een behoorlijke poos en in tussentijd loopt u aardig wat geld mis. Voor veel mensen is deze periode op financieel vlak bijzonder hard. Gelukkig is het mogelijk om een bepaalde financiële ondersteuning te ontvangen. U kunt bij de verzekeraar in kwestie immers een voorschot voor de geleden letselschade aanvragen. Om dit te kunnen doen moet het evenwel wel vaststaan dat de letselschade is veroorzaakt door derden en dat u de nodige onkosten heeft moeten maken. Wanneer u aan alle eisen voldoet kan uw jurist een aanvraag tot voorschot bij letselschade indienen.

Doel van een voorschot letselschade

In principe kunnen we een voorschot bij letselschade het best zien als een vroegtijdige compensatie op de gemaakte kosten. In bepaalde gevallen kan de verzekeraar u bijvoorbeeld voor een periode van 3 maanden een compensatie geven op uw loon. Hiermee kunt u reeds verschillende financiële kosten indekken. Wanneer na 3 maanden blijkt dat u nog eens een bepaalde periode moet gaan revalideren kan een jurist wederom een verzoek tot voorschot indienen. Met dit voorschot kunnen de medische kosten worden ingedekt waardoor u financieel niet in de problemen komt. Bovendien kan de verzekeraar u op deze manier ook niet onder druk zetten om akkoord te gaan met een lage vergoeding. U beschikt immers over alle nodige financiële ademruimte om een definitieve (hogere) uitkering af te wachten. Zelfs wanneer er nog geen exact bedrag kan worden bepaald is het overigens mogelijk om reeds een voorschot aan te vragen.

Verwerking van voorschot bij letselschade

Na enige tijd zal er een definitief akkoord zijn bereikt over de letselschade die moet worden betaald door de verzekeraar. Vooraleer het overeengekomen bedrag wordt uitbetaald zal er evenwel worden gekeken naar de sommen die reeds als voorschot zijn ontvangen. Deze voorschotten worden uiteraard voor uitbetaling in mindering gebracht. Het spreekt voor zich dat in deze situatie een jurist er op toe zal zien dat dit allemaal op correcte wijze verloopt. Zowel voor de volledige uitbetaling als voor de voorschotten geldt dat het nettobedragen betreft. Met andere woorden, over deze sommen dient geen belasting te worden betaald.

Claimen van voorschot letselschade

Zou u ook graag een voorschot letselschade willen claimen? Het is immers waarschijnlijk zo dat u de laatste tijd behoorlijk wat kosten heeft moeten maken die bovendien verder blijven oplopen. U zult dan ook logischerwijs niet willen afwachten tot er een overeenkomst is bereikt voor het volledige bedrag. Door vandaag nog contact op te nemen met een jurist wordt er voor gezorgd dat u zo snel mogelijk een bepaalde financiële compensatie zult ontvangen. Voor het inschakelen van deze juridische hulp dient u geen kosten te betalen. Deze zullen namelijk worden vergoed door de partij die aansprakelijk wordt gesteld. Twijfel dan ook geen moment langer en schakel meteen een jurist in voor het aanvragen van uw voorschot op letselschade.

Stel een juridische vraag

Bent u op zoek naar een duidelijk en deskundig advies voor uw situatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.