Smartengeld

vergoedingWe spreken van smartengeld wanneer we het hebben over een speciale vorm van schadevergoeding bij immateriële schade. Deze schadevergoeding wordt in het merendeel van de gevallen toegekend bij letselschade, maar ook bij diverse andere kostenposten. Door een beroep te doen op juridisch advies krijgt u een precies beeld van het smartengeld waar u recht op heeft. Verzekeraars zullen er evenwel alles aan doen om er voor te zorgen dat u geen recht heeft op een dergelijke financiële compensatie. Dat is niet altijd even rechtvaardig. Een ongeval kan er namelijk voor zorgen dat uw leven er in één klap volledig anders uit komt te zien. Het effect kan in deze situatie tijdelijk, maar ook permanent zijn. Zelfs wanneer sprake is van een tijdelijk medisch probleem kunt u recht hebben op smartengeld. Smartengeld vormt wat dat betreft een onderdeel van de totale letselschadevergoeding waar u recht op heeft in het geval van een ongeval en is steeds concreet in een bedrag uit te drukken.

Schadeposten die vallen onder smartengeld

In principe wordt smartengeld uitgekeerd om de tegenpartij (deels) te compenseren voor geleden schade. Dit brengt uiteraard niet alleen een financieel voordeel met zich mee, daarnaast is het voor de ontvangende partij ook een teken van herkenning. Het smartengeld dat wordt ontvangen mag naar eigen inzicht worden besteed en wordt altijd netto uitgekeerd. Met andere woorden, op dit ontvangen bedrag zult u nooit belastingen moeten betalen. In volgende gevallen is het mogelijk om smartengeld te ontvangen:

• Psychische klachten die het gevolg zijn van een ongeluk.
• Lichamelijke klachten of beperkingen waaronder dagelijkse pijnen.
• Een beperkter gevoel van levensvreugde.
• Littekens op uw lichaam die het gevolg zijn van een ongeval.
• Het niet langer kunnen uitvoeren van uw favoriete hobby’s.
• Affectieschade voor de nabestaande(n) van het slachtoffer.

Hoogte van het smartengeld berekenen

Het is vrij complex om exact te kunnen achterhalen wat nu precies de hoogte is van het smartengeld waar u recht op heeft. Het spreekt voor zich dat materiële schade immers een behoorlijk stuk eenvoudiger is. U beschikt in deze situatie namelijk over een lijst met kosten die gemaakt moeten worden om een herstel te kunnen bekomen. Immateriële schade is een stuk complexer omdat het niet rechtstreeks in waarde kan worden uitgedrukt. Een expert op het gebied van letselschade kan u in deze situatie perfect van dienst zijn. Deze juridische expert beschikt namelijk over de mogelijkheid om een exacte berekening te maken van het smartengeld waar u recht op heeft. Daarnaast kan hij ook de claim voor u afhandelen waardoor u zich volledig kunt focussen op uw herstel.

Gratis advies en hulp bij letselschade

Heeft u te maken met letselschade en wilt u hier graag een financiële compensatie voor? In dat geval is het beslist de moeite waard om vandaag nog contact met ons op te nemen! Onze juristen zullen u namelijk graag bijstaan bij het verhalen van de schade op de verantwoordelijke partij. Lukt het uiteindelijk toch niet om de schadeclaim te ontvangen? In dat geval bent u ons niets verschuldigd. Onze juristen werken dan ook steeds op basis van een no-cure no-pay formule. Aarzel met andere woorden geen moment langer en neem vandaag nog geheel vrijblijvend contact met ons op!

Stel een juridische vraag

Bent u op zoek naar een duidelijk en deskundig advies voor uw situatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.