Ontslag

ontslagHet is nooit leuk om een ontslag te moeten meemaken. Het is wel van belang om je ontslag niet zo maar voor akkoord te nemen. Het bedrijf in kwestie zal je melden dat er geen mogelijkheden meer zijn, buiten een verslag en een som geld die ze je meegeven. Enkel als u ontslagen zal worden is het een goed idee om juridisch advies ontslag aan te vragen. Zo is de kans groter dat u sterker in uw zaak staat, dan u eigenlijk dacht. Een goede rechtshulp help u uw ontslag tegen te gaan en soms kan je een heuse ontslagvergoeding krijgen. Zo schep je voor jezelf wat meer tijd om een nieuw job te zoeken.

Ontslagrecht volgens de wetgeving

Krijgt u te maken met een ontslag, dan leert u ook wat kennen over ontslagrecht. Werknemers krijgen heel wat bescherming om hun ontslag te kunnen voorkomen. Bij het ontslag van een personeelslid, dan moet de werkgever steeds de ontslagprocedure in gang zetten. Is dit niet het geval, dan is het mogelijk een ontslag aan te vechten. De ontslagprocedure kan alleen gestart worden als het gaat om bedrijfseconomische of organisatorische oorzaken, arbeidsongeschiktheid die langer dan 2 jaar loopt of persoonlijke redenen. Het is maar in uitzonderlijke omstandigheden dat een werknemer ontslagen kan worden op staande voet. In die gevallen vervalt uw recht op een uitkering. Dus een werknemer kan een ontslag niet zomaar uitvoeren, en als het voor onterechte redenen gebeurt, dan kan u dit aanvechten.

Een ontslagverbod

In bepaalde omstandigheden kan een werknemer niet zomaar ontslagen worden door zijn werkgever. Neem nu als de werknemer in ziekteverlof is. Een werknemer mag dan enkel afgedankt worden als hij niet binnen twee jaar terug aan de slag gaat. Ook zwangerschap is geen reden om een werknemer uit de loondienst te schrappen. Er bestaat altijd een ontslagverbond die gaat over levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit en godsdienst. Een ontslag uitgevoerd op basis van discriminatie is verboden. Is het personeelslid opgeroepen voor militaire dienst, dan is het ook niet toegestaan om daarvoor ontslagen te worden.

Een ontslagvergoeding aanvragen

Bij een ontslag, heeft u vele gevallen recht op een ontslagvergoeding. Het bedrag van de ontslagvergoeding dient steeds bepaald te worden door een rechter. In sommige gevallen probeert de werkgever eronder uit te komen door zelf een bedrag voor te stellen. U neemt een goede beslissing door dit aanbod niet te aanvaarden. Er is vaak gewoon meer uit te halen, dan wat u ex werkgever voorstelt. Een ontslagvergoeding is vaak een berekening van uw brutoloon, aantal dienstjaren en een correctiefactor. Indien het ontslag tijdens een contract met bepaalde tijd komt, dan heeft u gewoon recht op een uitbetaling gelijk aan het aantal resterende maanden dat u nog zou werken. Lees meer over de vaststellingsovereenkomst en hoe het werkt.

Opzegtermijn bij tijdelijke contracten

Er zijn sinds 1 juli 2015 een aantal nieuw regels ivm ontslag van tijdelijke contracten. Voordien was het mogelijk als werkgever een dag voor dat het contract afloopt de werknemer mee te delen dat zijn contract niet verlengt zal worden. Sinds de nieuwe regels moet een werkgever een maand op voorhand een schriftelijk melding geven om de stopzetting aan te kondigen. Indien dit toch niet gebeurt, dan kan u dit schriftelijk aanvechten. In zulke gevallen kan u minstens één maand ontslagvergoeding krijgen. De werkgever is naast de ontslagvergoeding niet meer verplicht om nog extra vergoeding te betalen.

Ontslagbrief

Indien u de stap wil zetten om zelf ontslag te nemen, omdat u bijvoorbeeld een nieuwe job hebt gevonden, dan is het van belang om een ontslagbrief in te dienen die de juiste juridische onderbouwing heeft. U kan ook mondeling een ontslag overeen komen, maar u doet er best aan om dit schriftelijk te bevestigen. Zo staat alles mooi op papier. In een CAO staat meestal een opslagtermijn van één maand. Neemt u zelf ontslag, dan heeft u geen recht meer op een uitkering. Het is dus belangrijk enkel uw ontslag in te dienen als u al een nieuwe job gevonden heeft en financieel niet in de problemen komt.