Letselschadevergoeding

100euroMensen hebben recht op een letselschadevergoeding wanneer de geleden schade veroorzaakt werd door derden. Op het eerste zicht klinkt dit voor veel mensen als muziek in de oren, maar het traject naar het toegewezen krijgen van een schadevergoeding is vaak eindeloos lang. Door het inschakelen van juridische hulp is het evenwel mogelijk om dit traject aanzienlijk in te korten. Samen met u is het immers mogelijk om er voor te zorgen dat u niet alleen sneller een vergoeding ontvangt, bovendien kunt u ook steeds rekenen op een echt professionele aanpak. Zonder juridische hulp mag het dan misschien eveneens voor u mogelijk zijn om een financiële compensatie te ontvangen, maar u zult haast nooit de maximale letselschadevergoeding krijgen.

Wat is een letselschadevergoeding precies?

De letselschadevergoeding wordt doorgaans opgesplitst in twee verschillende onderdelen. We onderscheiden op dit vlak materiële en immateriële schade. In het geval van materiële schade kan er concreet een bepaald geldbedrag op het schadegeval worden gekleefd. In principe hebben nagenoeg alle schadeposten die betrekking hebben tot uw letselschade hier (al dan niet rechtstreeks) mee te maken. Immateriële schade wordt in de volksmond ook wel eens smartengeld genoemd. Dit is een bedrag dat u ontvangt voor de geleden psychologische schade. Denk hierbij aan mensen die na hun ongeval iedere dag door het leven moeten met constante pijnen. Hiervoor wordt naast de materiële vergoeding een extra financiële compensatie toegekend.

In aanmerking voor letselschadevergoeding of niet?

Vooraleer u recht heeft op letselschadevergoeding moet u aan een aantal punten voldoen. Allereerst moet er vastgesteld kunnen worden dat een derde partij verantwoordelijk is voor de door u geleden schade. In het geval van een ongeval is dit doorgaans meteen duidelijk. Het is echter ook mogelijk dat beide partijen geen overeenkomst bereiken met betrekking tot de schuldvraag. Wanneer alle mogelijke inspanningen tussen beide partijen onderling zijn geregeld, maar men er niet uit komt, dan is het zaak om uw dossier door de rechtbank te laten behandelen. Als tweede moet er een verband gelegd worden tussen het opgelopen letsel en het ongeval in kwestie. Het moet in ieder geval steeds duidelijk zijn dat er sprake is van een verband tussen het letsel en het ongeval. Een jurist is uitstekend geplaatst om u hierbij van dienst te zijn.

Rol van jurist bij letselschadevergoeding

Het is van cruciaal belang dat de letselschadevergoeding wordt bewezen en op correcte wijze wordt berekend. Het spreekt namelijk voor zich dat u zult willen voorkomen dat u duizenden euro’s misloopt omwille van een fout die de jurist heeft gemaakt. Bovendien is het eveneens de taak van de jurist om er voor te zorgen dat alle mogelijke schadeposten mee worden opgenomen in de claim. Op deze manier kunt u steeds rekenen op een maximale letselschadevergoeding. In de vergoeding zijn ook de kosten voor de advocaat ingecalculeerd. Zelf dient u zich dus geen zorgen te maken over de financiële gevolgen die een claim met zich meebrengt. Alles wordt door de aansprakelijke tegenpartij betaalt met als gevolg dat u kunt rekenen op een maximale letselschadevergoeding.

Berekenen van letselschadevergoeding

De manier waarop de letselschadevergoeding wordt berekend is vaak een vak apart. Wanneer u dit zelf probeert te doen loopt u dan ook steeds het risico dat men u een (veel) te laag bedrag uitkeert. Omwille van deze reden is het van cruciaal belang om uw berekening op correcte wijze uit te laten voeren door een externe jurist. Onze rekentool kan u indien u dat wenst in ieder geval reeds een goed beeld geven van de maximale vergoeding waar u recht op heeft. Het definitieve bedrag kan vervolgens worden vastgesteld in samenwerking met een jurist waarna u, uw claim kunt indienen. Klinkt dit alles voor u ook als muziek in de oren? Aarzel dan geen moment langer en neem vandaag nog contact met ons op om het definitieve bedrag te berekenen.

Stel een juridische vraag

Bent u op zoek naar een duidelijk en deskundig advies voor uw situatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.