Letselschade – werkgever aansprakelijk stellen

letselschadeHet oplopen van letselschade brengt verschillende uitermate vervelende nadelen met zich mee. Dit is in het bijzonder het geval wanneer dit op de werkvloer gebeurt. Enerzijds beschikt u namelijk wel over een goede band met uw werkgever, maar anderzijds wilt u gewoon die financiële compensatie ontvangen waar u recht op heeft. Dit kan op zeer correcte wijze verlopen waardoor u niet het risico loopt om uw baan te verliezen. Uw werkgever aansprakelijk stellen voor geleden letselschade doet u dan ook bij voorkeur best door eerst een beroep te doen op een jurist. U kunt hiervoor steeds geheel vrijblijvend en dus gratis contact opnemen.

Aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval

In eerste instantie wordt de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval altijd bij de werkgever gelegd. Het kan echter voorkomen dat deze de aansprakelijkheid kan weerleggen. Wanneer de werkgever al het nodige heeft gedaan om de veiligheid te garanderen is dit bijvoorbeeld het geval. Nagenoeg ieder bedrijf in België beschikt voor diens werknemers over een speciale verzekering. Een letselschade specialist neemt in het merendeel van de gevallen rechtstreeks contact op met de verzekeringsmaatschappij om de mogelijkheden op een eventuele financiële tegemoetkoming te bespreken. Dit zorgt er voor dat uw werkgever persoonlijk doorgaans over geen enkele schadepost beschikt waardoor de band tussen u beiden intact kan worden gehouden. U dient er wel rekening mee te houden dat de verzekeringsmaatschappij steeds alles in het werk zal stellen om zo weinig mogelijk geld uit te moeten keren.

Wanneer is een werkgever aansprakelijk?

Hoewel een ongeval op de bedrijfsvloer zoals u reeds heeft kunnen lezen zeer vaak kan worden verhaald op de werkgever is dit helaas niet altijd het geval. In bepaalde gevallen heeft de werkgever namelijk al het nodige gedaan om er voor te zorgen dat het ongeval kon worden voorkomen. De fout ligt in deze situatie dan ook wel degelijk bij de werknemer. De werkgever dient in deze situatie overigens wel aan een aantal zaken te voldoen:

• De werkgever heeft gezorgd voor een echt veilige werkplaats.
• Op de werkvloer zijn voldoende middelen voor handen om de veiligheid van de werknemer te kunnen garanderen.
• Duidelijke veiligheidsinstructies zijn aanwezig en kunnen vlot geraadpleegd worden.
• De werkgever grijpt op efficiënte wijze in wanneer de veiligheidsconstructies niet worden nageleefd.
• De werkgever heeft rekening gehouden met het risico op menselijke fouten.

Wanneer de werkgever aan bovenstaande eisen voldoet zal een aansprakelijkheidsclaim in het merendeel van de gevallen niet gunstig uitpakken.

Claimen van letselschade bij bedrijfsongeval

Wanneer er is vastgesteld dat u letselschade heeft geleden ten gevolge van een bedrijfsongeval is er reeds een belangrijke stap in de juiste richting gezet. Het volgende wat nu moet gebeuren is het indienen van een schadeclaim bij de verzekering. De schadevergoeding die u kunt claimen bestaat doorgaans uit meerdere kosten. Het gaat hierbij niet uitsluitend om de medische kosten, maar ook om bijvoorbeeld geleden inkomstenverlies, etc. De exacte kosten kunt u het best laten bepalen door een jurist. Op deze manier zorgt u er immers voor dat u voor de geleden letselschade altijd kunt rekenen op een gepaste financiële compensatie.

Stel een juridische vraag

Bent u op zoek naar een duidelijk en deskundig advies voor uw situatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.