Letselschade verkeersongeval

verkeersongevalHet verkeer in België is door de jaren heen aanzienlijk toegenomen. Hoewel we het allemaal hopen te kunnen voorkomen kan er letselschade ontstaan door een verkeersongeval. Een verkeersongeval kan immers als gevolg hebben dat iemand tijdelijk of zelfs volledig arbeidsongeschikt raakt. Wanneer er sprake is van letselschade ten gevolge van een verkeersongeval heeft u als tegenpartij steeds recht op een bepaalde compensatie. We geven u een concreet voorbeeld. Stel bijvoorbeeld dat u te maken krijgt met een whiplash die is veroorzaakt door de slag van een botsing. In dat geval kunt u de kosten die deze letselschade (die duidelijk in verband staat met het ongeval) met zich meebrengt verhalen op de tegenpartij. Indien u met een dergelijke situatie te maken krijgt is het steeds aan te raden om een beroep te doen op de mogelijkheden van een jurist. Dit geldt niet uitsluitend voor de schade, maar ook in het geval u aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval.

Aansprakelijkheid verkeersongeval bepalend

Het verhalen van de letselschade en lichamelijk letsel kan pas op het ogenblik dat onderzoek heeft aangetoond wie nu precies verantwoordelijk was voor het ongeval. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat hier de nodige onduidelijkheid over heerst. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een fiets door het rood rijdt waardoor een auto plots moest uitwijken en het voertuig voor zich beschadigde. In principe is de fietser (als zwakke weggebruiker) in deze situatie voor de helft aansprakelijk. Dit resulteert in het feit dat u als bestuurder van een auto in principe altijd aansprakelijk zult worden gesteld voor een ongeval met een zwakke weggebruiker (fietsers of voetgangers). Vooral wanneer het erg jonge weggebruikers betreft (bijvoorbeeld jongeren tot aan de leeftijd van 16 jaar) zult u als automobilist vaak aansprakelijk gesteld worden voor het ongeval. Wanneer u kunt aantonen dat het ongeval is veroorzaakt doordat de zwakke weggebruiker de verkeersregels aan z’n laars lapte kunnen er uiteraard wel verzachtende omstandigheden ingeroepen worden.

Letselschade claimen bij fietsers

Fietsers worden iedere dag opnieuw blootgesteld aan de intense gevaren die het verkeer met zich meebrengt. Wanneer u als fietser letselschade heeft opgelopen kunt u soms rekenen op een gedeeltelijke vergoeding of financiële compensatie, zelfs wanneer blijkt dat u zelf (deels) in fout was. Zoals eerder reeds aangegeven behoort een fietser namelijk tot de zwakke weggebruikers. Een auto wordt hierdoor in het merendeel van de gevallen aansprakelijk gesteld voor een ongeval. Door een beroep te doen op een jurist kunt u er voor zorgen dat u precies die financiële compensatie ontvangt waar u recht op heeft.

Letselschade claimen bij automobilisten

In het merendeel van de gevallen zal letselschade meteen na het ongeval duidelijk worden. Toch zijn er ook uitzonderingen waarbij de gevolgen van bijvoorbeeld de klap pas later duidelijk worden. Om dit te kunnen staven is het van cruciaal belang dat mogelijke letselschade meteen door het medisch personeel ter plaatse wordt vastgesteld. U kunt letselschade evenwel ook laten vaststellen door uw huisarts, maar hij dient dit schriftelijk te bevestigen. Bovendien moet het verband van de letselschade met het ongeval zoals eerder aangegeven altijd duidelijk zijn. Hoe dan ook, de vaststelling van de letselschade kan een cruciaal bewijsstuk zijn voor een jurist of letselschade specialist om er voor te zorgen dat u precies die compensatie ontvangt waar u recht op heeft.

Stel een juridische vraag

Bent u op zoek naar een duidelijk en deskundig advies voor uw situatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.