Letselschade – ongeval op het werk

bedrijfsongevalWanneer u werkzaam bent in opdracht van een baas loopt u steeds het risico op een ongeval. Dit ongeval kan plaatsvinden op de bedrijfsvloer in het bedrijf zelf of op een externe locatie. Klassieke voorbeelden van sectoren waar vaak ongevallen op het werk gebeuren zijn de bouw en de productie. Een ongeval hoeft in eerste instantie niet zo erg te zijn, maar letselschade kan toch enkele zeer vervelende gevolgen hebben. Wanneer letselschade ontstaat door een ongeval op het werk, dan is de werkgever standaard altijd aansprakelijk. De werkgever wordt in deze situatie dan ook verplicht om alle kosten die voortvloeien uit het bedrijfsongeval in te dekken. Zelfs bij een verkeersongeval van of naar het werk is dit overigens het geval. Om er zeker van te zijn dat u in alle mogelijke gevallen kunt rekenen op de hoogste financiële compensatie is het interessant om een beroep te doen op de kennis en ervaring van een juridisch adviseur.

Aansprakelijkheid van de werkgever

Letselschade kan uitsluitend worden geclaimd bij de werkgever wanneer blijkt dat er sprake is van nalatigheid van zijn kant. De werkgever heeft er in deze situatie niet alles aan gedaan om het bedrijfsongeval in kwestie te voorkomen. Bovendien moet er door de werknemer steeds kunnen worden aangetoond dat er een verband bestaat tussen de opgelopen letselschade en het ongeval op de werkvloer. Is dat niet het geval, dan wordt het aansprakelijk stellen van de werkgever eveneens een flinke opdracht. Bovendien spelen ook de omstandigheden waarin het ongeval zich hebben voorgedaan een niet onbelangrijke rol. Het is omwille van al deze redenen steeds een goed idee om een deskundig jurist tegenover de verzekeringsmaatschappij te zetten. Op deze manier bent u er zeker van dat u als verzekeringnemer toch uitzicht kunt houden op een aantrekkelijke, financiële compensatie.

Goede relatie behouden met uw werkgever

Het spreekt voor zich dat u de letselschade evenals de financiële gevolgen zult willen claimen bij uw werkgever. Het is echter niet de bedoeling dat jullie band op deze manier wordt aangetast. Het risico bestaat dan namelijk dat uw werkgever er voor zal kiezen om u te ontslaan. Gelukkig kan dit op eenvoudige wijze voorkomen worden. Door een beroep te doen op een letselschadespecialist zorgt u er namelijk voor dat de geleden letselschade op uitermate professionele wijze kan worden afgehandeld. Alle belangen worden hierbij behartigd en er wordt alles aan gedaan om de goede relatie tussen beide partijen in stand te houden.

Meteen claimen van letselschade bij bedrijfsongeval

Het is altijd verstandig om een beroep te doen op een jurist wanneer u te maken krijgt met letselschade ten gevolge van een ongeval op het werk. U zult in deze situatie rekening moeten houden met een relatief langdurige procedure die een stuk eenvoudiger wordt gemaakt wanneer de letselschade op objectieve wijze en per direct is vastgesteld. De arbeidsinspectie zal evenwel altijd een onderzoek instellen naar de precieze omstandigheden waarin het ongeval plaats heeft gevonden. Door een juridisch advies kunt u in ieder geval ten allen tijde rekenen op een zo optimaal mogelijke bijstand en opvolging van uw dossier.

Stel een juridische vraag

Bent u op zoek naar een duidelijk en deskundig advies voor uw situatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.