Letselschade medische fout

Hoewel de medische wereld door de jaren heen een indrukwekkende evolutie heeft meegemaakt moeten we onder ogen durven zien dat er toch nog steeds heel wat fout kan lopen. Dit is zelfs meer dan u op voorhand zou denken. Iedereen die een medische behandeling dient te ondergaan gaat er immers vanuit dat de kans op een probleem nihil is. Jammer genoeg krijgen op jaarbasis gemiddeld 40.000 mensen te maken met letselschade door een medische fout. Het aantal mensen die slachtoffer worden van een medische fout is dus op z’n zachtst gezegd aanzienlijk. Gelukkig kunnen zij deze schade verhalen. Een medische misser ligt jaarlijks aan de basis van 2.000 overlijdens. Ook in deze situatie is het steeds mogelijk om een schadevergoeding te claimen.

Aansprakelijkheid ziekenhuis bij medische fout

Wanneer er sprake is van letselschade met medische fout is het mogelijk om het ziekenhuis officieel aansprakelijk te stellen. De aansprakelijkheid lag vroeger bij het medisch personeel zelf. Denk hierbij aan artsen, specialisten en verplegers. Vandaag de dag is het echter het ziekenhuis zelf dat aansprakelijk wordt gesteld. Dit brengt als voordeel met zich mee dat het voor u als slachtoffer niet langer noodzakelijk is om uit te zoeken welk lid van de medische staf precies aan de basis ligt van de fout. Wanneer u tijdens een operatie onder narcose bent is dit sowieso reeds erg lastig te achterhalen uiteraard. U dient er wel steeds rekening mee te houden dat niet zomaar iedere medische fout kan worden geclaimd bij het ziekenhuis. U als slachtoffer dient immers te bewijzen dat er sprake is van nalatigheid van de verplegers, de arts of specialist. Een juridisch adviseur kan u op dit vlak van dienst zijn. Hij kan u immers helpen bij het verzamelen van de nodige bewijzen.

Bewijzen verzamelen bij medische missers

Medische missers worden door een ziekenhuis vaak afgedaan als een complicatie bij de behandeling die moest worden ondergaan. Eerder zelden zal er echter worden toegegeven dat een medische misser aan de basis ligt van het probleem. Een onafhankelijke, medische deskundige kan u in deze situatie een beter inzicht geven in de oorzaak van het probleem. Gaat het met andere woorden inderdaad om een complicatie of betreft het daadwerkelijk een medische fout die niemand had kunnen voorzien? De bewijzen zijn vaak terug te vinden in uw medisch dossier welke een belangrijk stuk bewijsmateriaal kan vormen voor uw zaak tegen het ziekenhuis.

Definitie van medische missers

Medische missers kunnen we eigenlijk opdelen in verschillende categorieën. Een medische misser kan bijvoorbeeld betrekking hebben tot een diagnose die wordt gesteld, maar ook tot een ingreep, voorlichting en nazorg. Bij het stellen van een diagnose werd bijvoorbeeld misschien wel de verkeerde conclusie gemaakt? Of misschien kreeg u tijdens de nazorg wel foutieve medicijnen toegediend? Bij het bespreken van de operatie die u moet ondergaan werd er u niet goed meegegeven wat de mogelijke complicaties kunnen zijn waardoor u misschien helemaal niet objectief heeft kunnen oordelen en ga zo maar door.

Letselschadevergoeding claimen na medische fout

Is er daadwerkelijk sprake van een medische fout? In dat geval doet u er altijd goed aan om de zaak te laten bekijken door een juridisch expert. Het ziekenhuis zal immers nagenoeg altijd haar handen in onschuld wassen. Het is steeds mogelijk om geheel vrijblijvend en gratis advies in te winnen bij een jurist. Op deze manier kunt u samen de mogelijkheden bekijken. Juridisch advies is in dit geval overigens geheel gratis omdat de gemaakte kosten verhaald zullen worden op het ziekenhuis.

Stel een juridische vraag

Bent u op zoek naar een duidelijk en deskundig advies voor uw situatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.