Letselschade materiële schade

matschadeWe onderscheiden bij een schadegeval diverse soorten schade. Materiële schade is in iedere situatie de belangrijkste. In principe omvat materiële schade alle kostenposten die meteen in waarde zijn uit te drukken. Dit is in het bijzonder het geval bij bijvoorbeeld verkeersongelukken, bedrijfsongevallen en medische fouten. In principe valt materiële schade vrij eenvoudig te bewijzen, in het bijzonder omdat ze reeds snel de kop opsteken. U dient er evenwel ook rekening mee te houden dat er vaak ook verborgen schadeposten bestaan. Om er zeker van te zijn dat u op financieel vlak het maximale kunt halen uit opgelopen, materiële schade is het beslist de moeite waard om juridisch advies in te schakelen. Echte specialisten beschikken over heel veel ervaring met betrekking tot het berekenen van de schade. Daar komt bij dat de hulp van onze juridische experts steeds kosteloos en vrijblijvend is. Hoe? Zeer eenvoudig. Alle gemaakte kosten zullen namelijk worden verhaald op de aansprakelijke partij. Hierdoor bent u er zeker van dat u niet met een financiële kater wordt opgezadeld.

Verschillende soorten materiële schade

Materiële schade kunnen we uiteraard opdelen in verschillende categorieën, vier in totaal. Zo is er bijvoorbeeld de zaakwaarde. Hier zitten alle kosten in verwerkt om de claim met betrekking tot letselschade af te kunnen wikkelen. Denk hierbij niet alleen aan de telefoongesprekken met de advocaat, maar ook de verplaatsingskosten evenals de eventuele extra juridische hulp. Bovendien is er vaak eveneens sprake van vertragingskosten. Deze worden in rekening gebracht voor iedere maand dat het langer duurt om een bepaalde claim af te handelen. Hiervoor wordt steeds een rente voorzien die wordt berekend op het totale geclaimde bedrag. Een andere niet onbelangrijke kostenpost is een verlies aan inkomsten. Ook een eventuele studievertraging kan hier deel van uitmaken. Tot slot is er nog de kostenpost vermogensschade. Wanneer er tijdens het ongeval sprake was van schade aan bepaalde goederen die uw eigendom zijn, dan kunt u deze in deze specifieke categorie claimen.

Vergeten kostenposten

Hoewel we doorgaans een goed beeld hebben van de kosten die het gevolg zijn van een ongeval durven we er ook wel eens een aantal over het hoofd te zien. We hebben deze even voor u op een rijtje gezet:

• Kosten voor huishoudelijke hulp.
• Kosten voor eventuele thuiszorg.
• Eigen risico.
• Verhoging van uw verzekeringspremies door letsel.
• Pensioenschade omdat u niets heeft kunnen opbouwen.
• Kosten voor hulp aan derden.
• Telefoonkosten voor de afhandeling van uw schadeclaim.
• Medische kosten die niet worden ingedekt door de ziektekostenverzekering.

Letselschadevergoeding claimen

Zoals reeds aangegeven kan een schadevergoeding eigenlijk uit twee delen bestaan. In eerste instantie is er de materiële schade, maar daarnaast is er ook nog de immateriële schade. Materiële schade is vaak de belangrijkste factor en valt het eenvoudigst te bewijzen. Dit is niet alleen zo omdat het veelal meteen de kop opsteekt, bovendien valt in het merendeel van de gevallen relatief eenvoudig te bewijzen dat er een link is tussen deze schade en het ongeval. Om er zeker van te zijn dat u kunt rekenen op een zo optimaal mogelijke financiële compensatie voor de geleden letselschade is het evenwel altijd interessant om een beroep te doen op de diensten van een letselschadespecialist. Deze jurist kan er namelijk voor zorgen dat de opgelopen materiële schade op zo optimaal mogelijke wijze wordt vergoed.

Stel een juridische vraag

Bent u op zoek naar een duidelijk en deskundig advies voor uw situatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.