Letselschade bedrijfsongeval

bedrijfsongevalWanneer er tijdens het werk een ongeval is gebeurd spreken we van een bedrijfsongeval. Een arbeidsongeval is hier een vaak gebruikte andere benaming van. Wanneer u ten gevolge van het bedrijfsongeval te maken heeft gekregen met letselschade kunt u mogelijks rekenen op een (gedeeltelijke) financiële compensatie. Het is in deze situatie wel van cruciaal belang dat er wordt onderzocht wie precies verantwoordelijk is voor het ongeval. De verantwoordelijkheid kan in deze zowel bij de werknemer als bij de werkgever liggen. De werknemer moet uiteraard naar best vermogen zijn of haar werk uitvoeren en dat in veilige omstandigheden, maar de werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van de infrastructuur. Vertoont deze defecten of problemen die aan de basis kunnen liggen van het ongeval, dan is de werkgever daarvoor aansprakelijk. Het moet evenwel gezegd dat letselschade bij een bedrijfsongeval verhalen op de werkgever niet altijd zo eenvoudig is, in tegendeel. De hulp van een juridisch adviseur kan op dit vlak dan ook absoluut onmisbaar zijn.

Aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval

In principe wordt altijd eerst de werkgever aansprakelijk gesteld voor letselschade en lichamelijk letsel ten gevolge van een bedrijfsongeval. Toch kan het gebeuren dat deze aansprakelijkheid al snel kan worden verlegd. Wanneer de werkgever bijvoorbeeld alles in het werk heeft gesteld om het ongeval te voorkomen is dit het geval. In deze situatie zal de werknemer zelf voor de geleden schade en alle daarmee gepaard gaande kosten moeten optreden. Het deskundige advies van een jurist kan u evenwel helpen om toch de mogelijke aansprakelijkheid van de werkgever tot in detail te onderzoeken.

Claimen van letselschade bij bedrijfsongeval

Van zodra er een arbeids- of bedrijfsongeval wordt gemeld zal er steeds een beroep worden gedaan op de zogenaamde arbeidsinspectie. Deze zullen trachten vast te stellen wie er precies verantwoordelijk is voor de opgelopen letselschade. Er wordt in dit geval niet alleen gekeken naar de algemene veiligheid op de werkvloer, maar ook naar het feit of er bijvoorbeeld voldoende veiligheidsmiddelen voor handen zijn. Bovendien worden de instructies inzake veiligheid gecontroleerd en moet een werknemer altijd op gepaste wijze verzekerd zijn tegen ongevallen op de werkvloer. Wanneer het bedrijf niet aan één van deze vereisten voldoet is het mogelijk om de letselschade op de onderneming in kwestie te verhalen. De kosten die geclaimd kunnen worden zijn niet alleen medisch getint, maar hebben ook betrekking tot juridische hulp, immateriële schade en een mogelijk verlies aan inkomsten. Een jurist kan u in ieder geval bijstaan bij het claimen van een zo hoog mogelijke schadevergoeding.

Juridisch advies bij bedrijfsongeval

Wanneer u het slachtoffer bent geworden van letselschade ten gevolge van een bedrijfsongeval is het steeds een goed idee om juridische hulp in te schakelen. Voor het indekken van de kosten die dergelijke juridische hulp met zich meebrengt dient u niet over een rechtsbijstandsverzekering te beschikken. U kunt het best gewoon een beroep doen op een letselschadespecialist. Door de schade niet rechtstreeks zelf op uw baas te verhalen voorkomt u bovendien dat de band met uw werkgever wordt beschadigd. Anderzijds zorgt een jurist er wel voor dat u toch steeds uitzicht kunt houden op een zo optimaal mogelijke financiële compensatie voor de geleden letselschade.

Stel een juridische vraag

Bent u op zoek naar een duidelijk en deskundig advies voor uw situatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.