Letselschade arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktEr is sprake van arbeidsongeschiktheid wanneer een persoon gedurende een bepaalde periode of misschien zelfs voor altijd niet meer kan werken. U kunt arbeidsongeschikt raken onder diverse omstandigheden. Denk hierbij niet alleen aan een ongeval, maar ook aan bijvoorbeeld een medische fout of een ongeval op het bedrijf waar u werkzaam bent. Bovendien is het belangrijk om er rekening mee te houden dat arbeidsongeschiktheid zowel kan optreden door fysieke als door mentale klachten. Wanneer het niet meer mogelijk is om uw functie uit te oefenen door toedoen van derden heeft u recht op letselschadevergoeding. Wanneer u reeds op jonge leeftijd niet meer over de mogelijkheid beschikt om te werken kunt u uiteraard rekenen op een extra hoge vergoeding. U bent dan immers niet langer in staat om echt carrière te maken waardoor u geheel afhankelijk wordt van uw uitkering. Wanneer u van plan bent om een dergelijke claim neer te leggen is het steeds een goed idee om hiervoor een beroep te doen op een jurist. Hij kan u professioneel advies verstrekken waardoor u steeds uitzicht kunt houden op een zo optimaal mogelijke financiële compensatie voor de letselschade.

Verschil tussen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit

In de praktijk worden invaliditeit en arbeidsongeschiktheid vaak met elkaar verward. Toch is er een structureel verschil tussen beiden. In geval van invaliditeit wordt er namelijk verwezen naar het feit dat iemand over een lichamelijk of geestelijk letsel beschikt waardoor hij niet langer zelfstandig kan bewegen. In het geval van arbeidsongeschiktheid wordt er eigenlijk uitsluitend gesteld (zoals de naam reeds laat vermoeden) dat iemand niet langer zijn of haar professionele functie kan uitvoeren. Bovendien geldt voor arbeidsongeschiktheid dat het voor iedereen anders is. Een pianist kan bijvoorbeeld door het verliezen van een vinger arbeidsongeschikt worden. Omwille van deze reden wordt er voor het al dan niet toekennen van arbeidsongeschiktheid altijd gekeken naar de situatie van de persoon in kwestie. In ieder geval hoeft u absoluut niet invalide te worden verklaard om arbeidsongeschikt te zijn.

Mate van arbeidsongeschiktheid

Er bestaan drie categorieën waarin arbeidsongeschiktheid wordt onderverdeeld. We onderscheiden op dit vlak namelijk gedeeltelijke, tijdelijke en volledige arbeidsongeschiktheid. In het geval van een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid heeft u recht op maximaal 65 procent van het laatstverdiende loon. In de praktijk kunt u immers voor maximaal 65 en minimaal 20 procent werken. In het geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid heeft u recht op 20 procent van het laatstverdiende loon. In het geval van volledige arbeidsongeschiktheid kunt u in het geheel niet meer werken. De kans dat de opgelopen schade kan worden hersteld is immers zeer gering. De mate van arbeidsongeschiktheid die voor u van toepassing is, is grotendeels bepalend voor de schade die u kunt indienen.

Schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer u door middel van een letsel arbeidsongeschikt bent geraakt kan dit een zeer grote impact hebben op uw leven. Dit overigens niet alleen op lichamelijk, maar ook op psychisch vlak. Bovendien is er uiteraard nog de enorme invloed op uw financiële situatie. Wellicht zult u kunnen rekenen op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar het bedrag dat u op deze manier ontvangt zal aanzienlijk lager liggen in vergelijking met een volwaardig loon. Omwille van deze reden is het dan ook van cruciaal belang om zo spoedig mogelijk een schadeclaim in te dienen. Een jurist kan u hierbij uitstekend van dienst zijn. De kosten die worden gemaakt voor het inschakelen van een jurist worden overigens ten allen tijde op de aansprakelijke partij verhaald waardoor u op dit vlak geen financieel risico loopt. Alles wordt bovendien voor u geregeld zodat u zich volledig kunt focussen op uw herstel.

Stel een juridische vraag

Bent u op zoek naar een duidelijk en deskundig advies voor uw situatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.