Echtscheiding

scheidenIndien u in de komende tijd gaat scheiden, dan hebt u heel wat werk voor de boeg. Er is heel wat te regelen naast het emotionele. Belangrijk is dat u zich bij dit alles laat begeleiden, met juridisch advies echtscheiding kan u alles wettelijk in orde maken en verliest u niets uit het oog door de emoties. Zeker als er kinderen meespelen is het belangrijk dat alles tot in de puntjes geregeld is. U bent niet verplicht naar een rechter te stappen bij een scheiding. Bij een scheve situatie die beide partners zelf niet meer kunnen in orde maken, is een rechter wel een goed idee. Indien de partners nog een goede verstandhouding hebben kan u samen één jurist nemen. Deze jurist is onpartijdig. U kan uiteraard elk een aparte advocaat nemen. Het spreekt voor zich dat ieder dan zijn eigen advocaat betaald.

Scheiding van tafel en bed

Het komt vaak voor dat er een verkeerde gedachte is over een scheiding van tafel en bed en een echtscheiding. Deze zijn niet dezelfde. De wet zegt dat u bij een scheiding van tafel en bed nog steeds getrouwd bent. De wettelijke rechten en plichten blijven intact bij deze scheiding. Waarom zou u een scheiding van tafel bed wensen? Een voorname reden is omdat een echtscheiding veel te duur is. Financieel bent u wel nog van mekaar afhankelijk, maar samenwonen is door de omstandigheden niet meer mogelijk. Nog een andere reden voor scheiding van tafel en bed is geloofsovertuigingen. Als het later wel financieel mogelijk is de scheiden, dan kan u bij een rechtbank een verzoek indienen.

Echtscheidingsconvenant

Bij een scheiding gaat u samen met een jurist aan het werk om een echtscheidingconvenant op te maken. Hier worden alle afspraken vermeld die samen laat opmaken. Het convenant en een gemeenschappelijk verzoek tot scheiding van het huwelijk worden samen ingediend bij een rechter. Het echtscheidingconvenant bevat afspraken over de verdeling van goederen, bezittingen en schulden. Zijn er kinderen in het spel, dan worden hier speciale afspraken gemaakt. Wie moet voor de kinderen zorgen, onder andere? In het echtscheidingconvenant worden ook financiële afspraken vermeld over zaken als partneralimentatie en kinderalimentatie.

Vaststellen van de alimentatie

Roep de hulp in van een jurist om de hoogte van alimentatie te berekenen. Komt u er samen niet uit, dan kan u een rechter vragen om de de alimentatie te laten bepalen. Het is niet mogelijk om over dit aanbod nog te onderhandelen. Bij de vaststelling van alimentatie kijken ze naar draagkracht en behoefte van de partners. Zo betaalt u nooit meer alimentatie dan dat voor u mogelijk is. Een rechter zal eerst het afgesproken bedrag toetsen vooraleer een definitieve uitspraak te doen.

Omgangsregeling en ouderschapsplan

Het is sinds 2009 verplicht om een omgangsregeling en ouderschapsplan op te stellen, indien er minderjarige kinderen bij een een scheiding in het spel zijn. De verdeling van de zorg en afspraken staan hier omschreven, alles wat met de kinderen te maken heeft. Beide ouders zijn volgens het plan verantwoordelijk voor de zorg van hun kinderen. Maar voor vele ouders is het niet mogelijk om zonder ruzie afspraken te maken. Dan is hulp van een buitenstaander welkom om de omgangsregeling te regelen. Een mediator kan helpen om de afspraken te bepalen waar beide ouders akkoord over gaan. Zo kunnen discussies vermeden worden en alles word geregeld ten gunste van de kinderen.