Arbeidsovereenkomst

arbeidsovereenkomstBij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, is het aan te raden dit contract niet onmiddellijk te te tekenen. Vraag aan uw toekomstige werkgever of u dit contract thuis even kan nalezen. U kan juridisch advies arbeidsovereenkomst aanvragen vooraleer een contract te tekenen. Zeker als u vragen heeft of enkele zaken toegestaan zijn in uw contract. Bij het aangaan van een overeenkomst zijn er twee soorten overeenkomsten. Er is eentje van bepaalde duus en van onbepaalde duur. Bij bepaalde duur gaat u een contract aan voor 6 maanden, een jaar of twee jaar. Bij onbepaalde duur hebt u een vaste job tot aan uw pensioen gerechtigde leeftijd.

Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Er staat vermeld in de arbeidsvoorwaarden van uw contract dat er primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn. De primaire arbeidsvoorwaarden is over het loon, werktijden, arbeidsduur en het aantal verlofdagen waar u recht op heeft. De secundaire arbeidsvoorwaarden gaan over de mogelijke extra’s die u ontvangt. Dat kan gaan over een auto of laptop die u krijgt, pensionregeling en gemaakte onkosten. Deze zaken worden al besproken tijden een sollicitatiegesprek, en de afspraken worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Ga dus steeds goed na of alles correct werd overgenomen.

Proeftijd in uw arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst kan altijd een proeftijd worden opgenomen. Deze proeftijd heeft als nut om te kijken of de overeenkomst voor beide partijen aan de verwachting voldoet. Een proeftijd mag niet langer duren dan twee maanden. In vele gevallen is deze zelfs maar één maand. Als de proeftijd loopt kunnen beide partijen melden om te stoppen zonder enige opgaven van een reden. Geen van de partijen is dan verplicht om de taken verder af te werken. Zo kan u beide een arbeidsovereenkomst stopzetten in uw proeftijd.

Concurrentiebeding

Enkel als een medewerker meerderjarig is kan een concurrentiebeding besproken worden. Een concurrentiebeding omvat dat de arbeidsmogelijkheden bij het einde van een contract beperkt is. U mag dan bij veranderen van werk niet bij een concurrent gaan werken. Vanaf 1 januari 2015 is er beslist dat het niet meer is toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een vaste aanstelling. Enkel in uitzonderlijk gevallen kan hier van worden afgeweken. De werkgever moet een goede reden hebben om toch een concurrentiebeding te kunnen opnemen in het contract.

Relatiebeding

Relatiebeding heeft wat weg van het net vermelde concurrentiebeding. Nu gaat het over het feit dat u geen werkrelaties mag meenemen van uw vorige werkgever. Start u een eigen kantoor op, dan mogen er dus geen relaties worden meegenomen naar uw nieuwe werkomgeving. Een relatiebeding komt vaak pas ter sprake als uw huidige contract stopgezet is of als u zelf uw contract heeft stopgezet. Er ontstaan dan wel eens juridische discussies over wat nu precies een relatie van een werknemer is. Daarom wordt er nu vaak een lijst met cliënten toegevoegd. Is die lijst niet aanwezig dan kan u een relatiebeding succesvol aanvechten.

Opzegtermijn arbeidsovereenkomst

Er is bijna altijd een opzegtermijn vermeld in een arbeidsovereenkomst. Het is verplicht u aan deze termijn te houden. Doet u dit niet, dan kan een schadevergoeding betaald moeten worden aan uw werkgever. Een opzegging dient te gebeuren aan het einde van de maand en meestal voor uw nieuwe arbeidsovereenkomst begint. Doe een opzegging schriftelijk, zo heeft u hier een bewijs van. Enkel als u in uw proeftijd zit is er geen opzegtermijn. Het is sinds 2015 dat een werkgever zelf een opzegtermijn heeft van minimaal een maand voor het einde van het contract. Gebeurt dit eerder, dan moet de werkgever het resterende bedrag gewoon aan de werkgever uitbetalen en dient deze hier niet meer voor te werken. Ontstaat er discussie, dan kan u dit juridisch aanvechten.

© Copyright 2013-2019 - Rechtskundig.be